середа, 15 червня 2016 р.

У МОН визначили структуру навчального року

Міністром освіти і науки Лілією Гриневич підписаний лист, яким визначено структуру нового навчального року.

Документом передбачено, що структуру навчального року та строки проведення канікул у новому навчальному році встановлюватимуть загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою.

При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має розпочатись у День знань - 1 вересня і закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

Також передбачено, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

середа, 8 червня 2016 р.

Коучинг як нова технологія в освіті


Феномен «коучинг» у вищій школі є принципово новим напрямом в педагогічній науці і практиці, в  основу  якого  покладено формулювання  і максимально  швидке  досягнення мети  шляхом мобілізації  внутрішнього потенціалу,  за-своєння провідних  стратегій  отримання  результату,  розвиток  і  вдосконалення  необ-хідних  здібностей  і навичок.

В  контексті  даної   теми  коучинг  –  це  взаємостосунки  між  викладачем    і  студентами,  коли викладач  ефективно  організовує  процес  пошуку студентами кращих відповідей на питання, що їх цікавлять.  Коуч  допомагає  студентам  розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих  результатів  у  своїй  майбутній  професії.  Адаптація  вищої  школи  до  нових  умов у соціальному, економічному, політичному житті  може  відбутися  лише  на  основі  позитивного  ставлення до особистості  студента, розкриття його можливостей.

Парадигма  коучингу  як  особливого  стилю  навчальної  взаємодії    базується  на  наступних препозиціях:

–  Люди здатні змінюватися лише в тих випадках, коли самі захочуть цього і готові до цього.

–  Наші переконання щодо власних можливостей, напряму пов’язані з нашими досягненнями.

–  Те,  як  ми  визначаємо  успіх,  здійснює  прямий вплив на наші досягнення.

– Ми обмежуємо наш потенціал рамками наших переконань  (наприклад, передбачаючи, що певні речі  неможливі  через  зовнішні  або  ситуаційні бар’єри).

–  Люди вчаться лише тоді, коли дійсно залучені в процес.

– Ми можемо  вчитися  за допомогою  всього, що ми  робимо,  проте  навчання  відбувається  лише тоді, коли ми мислимо  і будуємо плани на майбутнє.

–  Для того щоб допомагати іншим, ми повинні безперервно прогресувати самі.

Принципи,  якими  керується коуч в процесі міжособистісної взаємодії:

1. Принцип усвідомлення й відповідальності. Усвідомлення передбачає відповідальність. Важливо перейти від мотивації «уникання невдач» до мотивації  «досягнення  успіху»,  зміни  напряму «від» на напрям «до».